Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης οργανώνει δωρεάν μαθήματα Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Video Art, Computer Art, Χαρακτικής και Design για ανέργους ηλικίας άνω των 20 ετών.

Θα σχηματιστούν τμήματα των 25 ατόμων περίπου για κάθε μάθημα, ήτοι συνολικά μπορούν να παρακολουθήσουν 150 άτομα.

Αιτήσεις στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παράλληλα με αντίγραφο της κάρτας ανεργίας που έχετε έως τις 15.12.2013.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση παρουσία δικηγόρου στις 16.12.2013 στις 12:00 το μεσημέρι.

Με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και άλλων δωρητών.