Αλεξάνδρεια Ζώνη: Συνάντηση για την πρακτική άσκηση φοιτητών σε Startups

|
THESTIVAL TEAM

Διεθνής Συνάντηση EGE-POWERful Placements in Startups θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία της Αλεξάνδρειας Ζώνης και με την υποστήριξη του Α.Π.Θ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 στο κτίριο ΚΕΔΕΑ του Α.Π.Θ. επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου.

Η συνάντηση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ POWER, στο οποίο συμμετέχουν 5 Πανεπιστήμια και 4 Θερμοκοιτίδες από Ελλάδα, Ισπανία, Λετονία, Πολωνία και Φινλανδία σε στενή συνεργασία με περισσότερους από 50 ακόμη εταίρους. Το POWER στοχεύει στη δημιουργία ενός βιώσιμου, πανευρωπαϊκού οικοσυστήματος πρακτικής άσκησης που επικεντρώνεται πρωτίστως στην τοποθέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με υψηλά προσόντα σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε Startups με τη βοήθεια μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης τοποθετήσεων.

Στόχοι της συνάντησης είναι:

Να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους φορείς -Θερμοκοιτίδες, Startups και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα- σχετικά με τις δυνατότητες και ευκαιρίες τοποθέτησης μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση σε Startups.

Να παρουσιάσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης τοποθετήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε Startups που έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο του POWER.

Να αποτελέσει το βήμα για επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος τοποθετήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.power-placements.eu/events-1/ege-powerful-placements-in-startups