Ημερίδα με θέμα: «Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων: ποιος, πώς, πού, γιατί. Υποχρεώσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις» διοργανώνεται, την Παρασκευή 1η Ιουνίου, με ώρα έναρξης 9.30 π.μ., στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη Θεσσαλονίκη.

Τη συνδιοργανώνουν η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. και το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ.

Παράλληλα, στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου θα λειτουργήσει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και την αξιοποίηση των δευτερογενών υλικών.

Η ημερίδα αφορά τη διαδικασία παραγωγής των τεχνικών έργων και εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής και των δεσμεύσεων της χώρας μας για τη διαχείριση των αποβλήτων, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στόχος είναι μέσα από τις εργασίες της ημερίδας να ενημερωθούν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα οι αιρετοί, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι μηχανικοί και οι επιχειρηματίες για τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες. Επίσης, να αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στην παραγωγή δευτερογενών αδρανών υλικών και την επανεισαγωγή τους στην αγορά, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Η ημερίδα περιλαμβάνει τρεις συνεδρίες:
• Η 1η διαπραγματεύεται τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο,
• Η 2η αναλύει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στην παραγωγή των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και θα πραγματοποιηθεί σε στρογγυλό τραπέζι,
• Η 3η αφορά στις τεχνολογικές εξελίξεις παραγωγής δευτερογενών υλικών και τις προδιαγραφές χρήσης τους.

Η Οργανωτική Επιτροπή της ημερίδας αποτελείται από τους:

1. Ηλία Δημητριάδη, Μηχανικό Διαχείρισης Αποβλήτων, Πρόεδρο & Δ.Σ. ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.,
2. Άννα Μίχου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Σύμβουλο Ανάπτυξης ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.,
3. Ιωάννη Νάνο, Πολιτικό Μηχανικό, Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Η Επιστημονική Επιτροπή της ημερίδας αποτελείται από τους:
1. Νικόλαο Μουσιόπουλο, Καθηγητή Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ,
2. Μαρία Στεφανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ,
3. Κωνσταντίνο Βραγγάλα, Πολιτικό Μηχανικό Msc, Εκπρόσωπο ΤΕΕ/ΤΚΜ,

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων της Θεσσαλονίκης, με μετόχους τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Υπό την αιγίδα της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. λειτουργούν συνολικά 36 μονάδες ανακύκλωσης σε 8 Περιφέρειες, στις 19 Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) Θεσσαλονίκης, Σερρών, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Έβρου, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης, Φλώρινας, Καστοριάς, Αχαΐας, Λαρίσης, Λέσβου, Χανίων και Κεφαλληνίας.
Συνεργάζεται με φορείς και αναδόχους περισσότερων από 800 δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, αριθμός που αυξάνεται σημαντικά κάθε χρόνο.