Αυτά είναι τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα στο περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

|
THESTIVAL TEAM

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12.00 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) υβριδικά, με τηλεδιάσκεψη και δια ζώσης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 9ης/10-4-2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση περί των ετήσιων εκθέσεων περιφερειακών συντονιστών κρατικής αρωγής των Π.Ε. της Π.Κ.Μ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 115 του Ν. 4797/21 για το έτος 2022.

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. Ειδικός Αγορητής: Χαράλαμπος Στεργιάδης, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Ειδικός Αγορητής: Χαράλαμπος Στεργιάδης, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023. Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Ειδικός Αγορητής : Χαράλαμπος Στεργιάδης, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Προμηθειών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Α΄ τρίμηνο 2023. Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση κατάρτισης δικαστικού συμβιβασμού (αρ. κατ. 593/23-12-2022 αγωγή της εταιρίας ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ).

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Ειδικός Αγορητής : Μιχαήλ Ράσας, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 9ο: Aνάκληση της υπ΄αρ. 63/2022 (Α.Δ.Α.:6Φ4Χ7ΛΛ-ΔΟ1) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση ειδικής επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου “Πιλοτική εφαρμογή λογισμικού για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και εξατομικευμένη διαχείριση ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες της Β’ Παιδιατρικής κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ”». Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης έτους 2023 μεταξύ Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας – Δήμου Βέροιας – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ορισμός μελών, τακτικού και αναπληρωματικού, της Επιτροπής Παρακολούθησής της από πλευράς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Κιλκίς στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: ‘’Επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027’’» και ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους σε αυτήν.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δωρεάς κινητού εξοπλισμού (τέντας) από την Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πιερίας στο Κέντρο Υγείας Κατερίνης.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πιερίας και της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνα για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση και αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Φιλοξενίας παιδιών, νέων και φοιτητών της Ιεράς Μητρόπολης», προϋπολογισμού 120.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πιερίας και της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνα για την υλοποίηση της προμήθειας : «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως» προϋπολογισμού 79.980,00 € (με ΦΠΑ 24%) Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών 2023 της Π.Ε. Πιερίας Κωδικός Έργου: 3152ΠΙΕ003ΚΑΠ21, ΚΑΕ 9725.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πιερίας και Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ».

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΟ Ο.Τ.365α ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», προϋπολογισμού έργου:240.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) Χρηματοδότηση: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΚΜ ΕΤΟΥΣ 2023 με Κωδικό έργου:3152ΠΙΕ003ΚΑΠ22 & ΚΑΕ 9779. Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο : “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ”.

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.