Εθνική Τράπεζα : Για δέκατη χρονιά βοηθά να υλοποιηθούν πρωτοπόρες ιδέες

|
THESTIVAL TEAM

Από τις νέες τεχνολογίες μέχρι την πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση του πρωτογενούς τομέα και από την προστασία του περιβάλλοντος μέχρι τις προσωποποιημένες καταναλωτικές επιλογές, τα ενδιαφέροντα των επιστημόνων και επίδοξων επιχειρηματιών απλώνονται σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Προκειμένου, όμως, οι πρωτοποριακές ιδέες τους να μπορέσουν να υλοποιηθούν προς όφελος τόσο των ίδιων όσο και του κοινωνικού συνόλου, έχουν απόλυτη ανάγκη από υποστήριξη – η οποία δεν βρίσκεται πάντα σε αφθονία στην Ελλάδα. Σε αυτό το περιβάλλον, προγράμματα όπως το «NBG Business Seeds» της Εθνικής Τράπεζας καθίστανται ακόμη πιο πολύτιμα για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Φυτεύοντας τον σπόρο της καινοτομίας

Εδώ και δέκα χρόνια, η Εθνική Τράπεζα στηρίζει έμπρακτα τη νεοφυή επιχειρηματικότητα που καινοτομεί μέσα από το πρόγραμμα «NBG Business Seeds» στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται και ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα ενθαρρύνεται, ενώ ταυτόχρονα προβάλλονται ιδέες, επιχειρηματικά σχέδια και start-ups. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να αναδείξουν το όραμά τους, αλλά και να το δουν να ωριμάζει, μέσα από την εκπαίδευση και την καθοδήγηση που τους προσφέρεται. Παράλληλα, απολαμβάνουν υποδομές, δικτύωση και χρηματοδότηση, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, εταιρείες, φορείς και οργανισμούς.

Οι προτάσεις που διακρίνονται στον Διαγωνισμό βρίσκουν στήριξη για την υλοποίησή τους, ενώ οι εκπρόσωποί τους έχουν τη δυνατότητα, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, να παρακολουθήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας, αλλά και να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα εταιρειών, όπως είναι η Amazon, το Facebook και η Microsoft.

Προσφέροντας τα απαραίτητα εργαλεία

Ακόμη και η καλύτερη ιδέα έχει ανάγκη από κάποιο κεφάλαιο προκειμένου να υλοποιηθεί. Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας και το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας εξασφαλίζουν ότι οι νεαροί επιχειρηματίες θα βρουν την οικονομική στήριξη που έχουν ανάγκη, μέσα από στοχευμένες δράσεις σε συνεργασία με τον οργανισμό The People’s Trust, δράσεις δανεισμού και συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και δράσεις καθοδήγησης και δικτύωσης σε συνεργασία με τις Google, Grant Thornton, Watson, Farley & Williams, Israel Advanced Technology Institutes (IATI), Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο, Census, McKinsey, ΚΕΜΕΛ και την Endeavor Greece.

Ταυτόχρονα, επωφελούνται από την καθοδήγηση (mentoring) των ομάδων από έμπειρα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας. Με επαγγελματική εμπειρία άνω των είκοσι ετών και σε διαφορετικούς κλάδους, τα στελέχη της Εθνικής προτείνουν στοχευμένες λύσεις για τη βελτίωση κάθε καινοτόμου προσπάθειας.

Η Εθνική Τράπεζα είναι σήμερα ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ελληνικού startup οικοσυστήματος με άμεσες επενδύσεις 2,24 εκατ. ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο 12 εταιριών, με δανεισμό 2,64 εκατ. ευρώ σε 7 εταιρείες, αλλά και έμμεσες επενδύσεις μέσω του υπερταμείου επενδυτικών συμμετοχών Εquifund (συμμετοχές ως ιδιώτης επενδυτής σε 5 επενδυτικά ταμεία: Uni.fund, Metavallon, Big Pi, Marathon και Synergia, που χρηματοδοτούν επίσης με δεκάδες εκατομμύρια τις ελληνικές startups)