Εργασίες συντήρησης στην Παλαιά Εθνική Οδό 65 Θεσσαλονίκης – Κιλκίς

|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης ξεκίνησαν από σήμερα στην Παλαιά Εθνική Οδό 65 Θεσσαλονίκης – Κιλκίς από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού των ερεισμάτων, τεχνικές εργασίες καθώς και εργασίες κλαδέματος και κοπής αυτοφυούς βλάστησης σε όλο το μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού 65
Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν, όπου απαιτηθεί,
με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας ενώ σε άλλα σημεία οι εργασίες
θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα.

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου δύο εβδομάδες ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, με ώρα έναρξης στις 7.00 π.μ..

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τροχαίας
Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας, ώστε να γίνουν οι
απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή
της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.