Κοπή χόρτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Πέλλας (ΦΩΤΟ)

15/06/2017 07:20
|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της κοπής χόρτων σε νησίδες και ερείσματα σε σημεία του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Το έργο, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, υλοποιείται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Πέλλας.

Η Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, η οποία παρακολουθεί στενά την πορεία της υλοποίησης του αναπτυξιακού προγραμματισμού, δήλωσε σχετικά: «Η έντονη βλάστηση η οποία παρατηρείται αυτήν την περίοδο, σε διάφορα σημεία κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας συχνά παρεμποδίζει την ασφαλή διέλευση οχημάτων. Με συντονισμό των ενεργειών και συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Πέλλας πραγματοποιείται η κοπή χόρτων σε σημεία μεγάλης κυκλοφορίας, με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Η γενικότερη συντήρηση του οδικού δικτύου αποτελεί προτεραιότητα της Π.Ε. Πέλλας και, για το λόγο αυτό κατευθύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους στον τομέα αυτόν».

Το έργο προβλέπει τον καθαρισμό του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πέλλας εκατέρωθεν από την αυτοφυή βλάστηση στο επιθυμητό κάθε φορά πλάτος (υπολογίζεται πλάτος από 1,5 έως 2,0 μέτρο). Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθεί ανανέωση και κλάδεμα κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων και δένδρων ύψους πάνω από 1,70 m τόσο στο Εθνικό όσο και στο Επαρχιακό δίκτυο. Παράλληλα, θα γίνει καθαρισμός και μόρφωση των τάφρων απορροής ομβρίων που βρίσκονται εκατέρωθεν του οδοστρώματος, ενώ θα τοποθετηθούν και πλαστικοί οριοδείκτες και πλαστικοί ανακλαστήρες, όπου απαιτείται. Επιπλέον της κοπής χόρτων, κλαδιών και θάμνων θα πραγματοποιηθούν τμηματικά καθαρισμός τάφρων, τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών και τοποθέτηση πλαστικών ανακλαστήρων οδοστρώματος («μάτια γάτας»).

Έχει γίνει ήδη καθαρισμός της Π.Ε.Ο. «Σκύδρα – Λιποχώρι», ενώ αυτές τις ημέρες καθαρίζεται η Ν.Ε.Ο. «Παραλίμνη – Χαλκηδόνα» και θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα η Ν.Ε.Ο. «Μελίσσι – Μαυροβούνι», δίνοντας προτεραιότητα στο Εθνικό και ύστερα στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.