Με στόχο την τήρηση της διαφάνειας και την...

καλύτερη πρόσβαση του κοινού στα δημόσια έγγραφα της χώρας, η νέα μηχανή αναζήτησης “ ΥπερΔι@ύγεια”, θα παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο, τη δυνατότητα να “ερευνήσει” το περιεχόμενο όλων των δημόσιων εγγράφων, που αναρτώνται στο πρόγραμμα “Διαύγεια”.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες θα μπορούν με ένα κλικ στην ιστοσελίδα http://www.yperdiavgeia.gr, να ψάξουν με ταχύτητα, ευκολία και ακρίβεια, στα περιεχόμενα όλων των δημοσίων εγγράφων που αναρτώνται στο πρόγραμμα Δι@ύγεια.τα πρόκειται να αποκτήσει νέες δυνατότητες στο μέλλον.