Για νέες, συνολικά «47 μετατάξεις υπαλλήλων σε θέσεις του διοικητικού κλάδου με επίκληση επιτακτικών αναγκών, που προστίθενται σε 61 μετατάξεις που έγιναν μόλις πριν από έναν χρόνο και στην πλειοψηφία τους από υπαλλήλους του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων της Κεντρικής Υπηρεσίας» κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ, που υποστηρίζει επίσης ότι η διοίκηση του Κέντρου «καταργεί θέσεις διασωστών και τις μεταφέρει σε διοικητικό προσωπικό».

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν πως «αν και είναι γνωστό ότι το ΕΚΑΒ Αθήνας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον φόρτο εργασίας, λόγω έλλειψης μάχιμου προσωπικού, και η ζωή των πολιτών τίθεται σε κίνδυνο εξαιτίας της έλλειψης αυτής, η διοίκηση του ΕΚΑΒ συνεχίζει απτόητη την αφαίμαξη της δύναμής του, χωρίς κανένα επιχειρησιακό σχεδιασμό, με αθρόες μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις, αντί να διεκδικήσει νέες προσλήψεις».

Οι ίδιοι θεωρούν ότι «οι επιπτώσεις στη λειτουργία του φορέα μας στο λεκανοπέδιο Αττικής αποκτούν πλέον διαστάσεις κοινωνικού προβλήματος, αφού ο αριθμός του μάχιμου προσωπικού και των ενεργών ασθενοφόρων συνεχώς μειώνεται και το φαινόμενο των καθυστερήσεων στην εξυπηρέτηση των ασθενών διογκώνεται επικίνδυνα, πράγμα που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των πολιτών και διασύρει το ΕΚΑΒ, σε συνδυασμό με την έλλειψη ασθενοφόρων οχημάτων, παρά τη μεγάλη δωρεά του ΙΣΝ, ενώ ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι είναι μονίμως εκτεθειμένοι σε άδικες ποινικές διώξεις».

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ καλεί «τους υπουργούς Υγείας να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να προασπίσουν το κοινωνικό σύνολο και να αποτρέψουν την επιχειρούμενη σταδιακή αποδόμηση του ΕΚΑΒ».