Νέος κύκλος των δράσεων του προγράμματος της Τράπεζας Πειραιώς EQUALL – για μια κοινωνία ισότιμων ανθρώπων

|
THESTIVAL TEAM

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση των δράσεων WomenFoundersandMakers, Women ΒacktoWork, WomeninAgriculture και ProfessionhasnoGender που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στον 5ο κύκλο των δράσεων WomenFoundersandMakers και Women ΒacktoWork καθώς και στον 4ο κύκλο του WomeninAgriculture, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τους 100mentors, ξεκινούν στις 9 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 25 Μαρτίου 2024. Επιπρόσθετα, η δράση ProfessionhasnoGender, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το TheTippingPoint, συνεχίζεται για τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Το πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL- για μια κοινωνία ισότιμων ανθρώπων, δημιουργήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς τον Μάρτιο 2022 και περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν να συμβάλλουν στην ισότητα των φύλων, την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων, την υποστήριξη της νέας γενιάς και των ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, εκφράζουν τη δέσμευση της Τράπεζας να συμβάλλει έμπρακτα στην προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη, πρόοδο και ευημερία.

Ειδικότερα, οι δράσεις του EQUALL που έχουν ως στόχο την υποστήριξη των γυναικών και συμβάλλουν στην Ισότητα των Φύλων, έχουν ως εξής:

WomenFoundersandMakers

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα και αναζητούν σχετική επιμόρφωση και εξειδικευμένη υποστήριξη.

Το πρόγραμμα είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από δύο σκέλη:
α) Επιμόρφωση (training) συνολικής διάρκειας 38 ωρών, η οποία χωρίζεται σε 5 ενότητες και
β) Mentoring και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους μέντορες που εκπροσωπούν κορυφαίες επιχειρήσεις, όσο και με μηχανές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI), που έχουν εισέλθει δυναμικά στη ζωή μας.

Επιπρόσθετα, με γνώμονα την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η Τράπεζα προσφέρει το «Πειραιώς EQUALL 360°», μία ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, με ειδική τιμολόγηση και προνόμια, αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες.

WomenBacktoWork

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να επιστρέψουν δυναμικά στην αγορά εργασίας, είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από δύο σκέλη:

α) Επιμόρφωση (training) συνολικής διάρκειας 32 ωρών, η οποία χωρίζεται σε 4 ενότητες, και

β)Μentoring και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους και εξειδικευμένους μέντορες που εκπροσωπούν κορυφαίες επιχειρήσεις, όσο και με μηχανές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI).

WomeninAgriculture

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που διατηρούν επιχείρηση ή σκοπεύουν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση στον αγροτικό τομέα.

Το πρόγραμμα είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από δύο σκέλη:

α) Eπιμόρφωση (training) και βιωματική μάθηση, συνολικής διάρκειας 12-14 ωρών. Οι θεματικές που καλύπτει αφορούν στην ψηφιοποίηση του αγρού, την επιχειρηματικότητα και τη μετάβαση προς την πράσινη γεωργία. Επιπλέον, περιλαμβάνει και τομεακή επιμόρφωση με θεματολογία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τον τομέα δραστηριότητας των συμμετεχουσών (4-6 ώρες). Στo πλαίσιo της επιμόρφωσης, πραγματοποιούνται επίσης ζωντανές συνεδρίες (βιωματική μάθηση) με αγρότισσες/αγρότες που παρουσιάζουν βέλτιστες πρακτικές της καλλιέργειάς/επιχείρησής τους.

β) Mentoring και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, ίσης διάρκειας με την επιμόρφωση, για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους μέντορες, καθηγητές και επαγγελματίες στον αγροδιατροφικό τομέα, όσο και με μηχανές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI).

Οι δράσεις αυτές, mentoring και ανάπτυξης δεξιοτήτων με την αξιοποίηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI), σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται σε συνεργασία με τους 100mentors. Οι ενότητες επιμόρφωσης διαμορφώνονται και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το AlbaGraduateBusinessSchool, TheAmericanCollegeofGreece και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή για τις αγρότισσες επιχειρηματίες.

ProfessionhasnoGender

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ProfessionhasnoGender, που υλοποιείται σε συνεργασία με το TheTippingPoint, απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες δημόσιων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων ανά την Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά όσον αφορά στην επιλογή επαγγέλματος και να καταρρίψει τα κοινωνικά στερεότυπα που αναπαράγονται και λειτουργούν ως τροχοπέδη στις επιλογές των νέων για το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες διασυνδέονται με μέντορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που είναι στερεοτυπικά συνυφασμένα με το διαφορετικό φύλο.
Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις και τις δηλώσεις συμμετοχής στο https://www.equall.gr/

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.