Διακοπή Μαθημάτων στο ΕΠΑΛ Κασσάνδρας

18/10/2019 16:55
|
THESTIVAL TEAM

Αναστέλλονται τα μαθήματα του Επαγγελματικού Λυκείου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την απόφαση 1088/18-10-2019 του Δήμου Κασσάνδρας ανακοινώνεται η συνέχιση της αναστολής μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου Κασσάνδρας, από Δευτέρα 21η έως και την Παρασκευή 25η του μηνός Οκτωβρίου 2019, για πέντε ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του σχολικού συμβουλίου, το γεγονός ότι δεν έχει επιλυθεί το θέμα της μετακίνησης των μαθητών από την Περιφέρεια και δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι της αναστολής των μαθημάτων σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 1059/2019 απόφαση Δημάρχου.

Η αναστολή ισχύει για όλο το προσωπικό του σχολείου, τους μαθητές και τους καθηγητές αυτού.