Διαδραστικό Workshop Δημιουργικότητας και Βιώσιμης Καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

|
THESTIVAL TEAM

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Δημιουργία βιώσιμης καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με τη χρήση δημιουργικών μεθόδων και διαδικασιών» (“Create sustainable Innovation in SMEs using creative methods and processes”) και ακρωνύμιο “CreaInnovation”, διοργανώνει την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρες 11:00 – 15:00 Διαδραστικό Workshop Δημιουργικότητας και Βιώσιμης Καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το έργο CreaInnovation υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] – 85% και από εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ – 15% και έχει ως στόχο την αύξηση της βιώσιμης καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με τη χρήση δημιουργικών μεθόδων και διαδικασιών.

Στη διαδικτυακή εκδήλωση θα γίνει αρχικά μια σύντομη παρουσίαση του έργου CreaInnovation, της μεθοδολογίας και των εργαλείων που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των Εθνικών και Διακρατικών «Εργαστηρίων Δημιουργικότητας και Καινοτομίας» (CreaInnovation Labs) που υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί Διαδραστικό Workshop Δημιουργικής Καινοτομίας στις ΜμΕ: Εργαλεία και Συνθήκες Ανάπτυξης Καινοτομίας με εισηγητή τον κ. Μάριο Βάρβογλη (Creativity Innovation Expert).

Η συμμετοχή στο workshop είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.

Για να συμμετάσχουν στην ημερίδα οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής ΕΔΩ μέχρι την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο στο email: [email protected] (κ. Μαρία Αποστολίδου, τοπικός εταίρος του έργου CreaInnovation).