Δικηγόροι: Αντίθετοι στις δικονομικές ρυθμίσεις για το ΣτΕ

|
THESTIVAL TEAM

Την έντονη αντίθεσή της εκφράζει η συντονιστική επιτροπή της ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας, για τις ρυθμίσεις, που προωθούνται προς ψήφιση από το υπουργείο Δικαιοσύνης και καθιερώνουν ανώτατο αριθμό σελίδων στα δικόγραφα που κατατίθενται στο Συμβούλιο της Επικρατείας και συγκεκριμένο χρόνο αγόρευσης των δικηγόρων στο ΣτΕ, ενώ καθιερώνουν πιλοτική δίκη στα πολιτικά δικαστήρια, χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί η αναγκαία διαβούλευση.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, έχει ως εξής:

“Οι διατάξεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη θέσπιση περιορισμών στα δικαιώματα των διαδίκων στις δίκες που διεξάγονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την εισαγωγή της λεγόμενης πιλοτικής δίκης και στα πολιτικά δικαστήρια προκαλούν σοβαρό προβληματισμό, τόσο για τις στοχεύσεις τους, όσο και για τα προβλήματα που αναμένεται να προκαλέσουν στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, η προώθηση προς ψήφιση διάταξης που καθιερώνει ανώτατο αριθμό σελίδων στα δικόγραφα που κατατίθενται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας συνιστά μία παράλογη πρωτοτυπία, που δύσκολα απαντάται σε άλλες έννομες τάξεις και πάντως πουθενά δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική, και μάλιστα με κύρωση σε περίπτωση παράβασής της, χρηματική ποινή σε βάρος του “παρανομούντος” δικηγόρου, η οποία μπορεί να φτάνει μέχρι το τριπλάσιο της δικαστικής δαπάνης που προβλέπεται για τη σύνταξη του εισαγωγικού δικογράφου.

Η προωθούμενη διάταξη παραβλέπει ότι υπάρχουν σοβαρές υποθέσεις, η πραγματική και νομική βάση των οποίων απαιτεί ανάλογη ανάπτυξη και σε κάθε περίπτωση τα επιχειρήματα και οι ισχυρισμοί των διαδίκων δεν μπορούν να εξαρτώνται από τον αριθμό των σελίδων του δικογράφου. Ιδίως μάλιστα αν ληφθεί υπόψη ότι συχνά κατατίθενται στο Συμβούλιο της Επικρατείας δικόγραφα με μεγάλο αριθμό διαδίκων, όπου μόνο η παράθεση των στοιχείων που ο νόμος απαιτεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των διαδίκων, καταλαμβάνει μεγάλο αριθμό σελίδων.

Αναρωτιόμαστε αν σύντομα θα προωθηθεί προς ψήφιση διάταξη που θα θέτει περιορισμούς και στο μέγεθος της γραμματοσειράς και στα κενά των στίχων στα δικόγραφα που θα κατατίθενται, ώστε να είναι ολοκληρωμένη η σχετική παρέμβαση.

Στην ίδια λογική όμως εντάσσεται και ο περιορισμός στη διάρκεια των αγορεύσεων των δικηγόρων ενώπιον του ΣτΕ σε τριάντα και κατ’ εξαίρεση σε 40 λεπτά. Δεν απομένει, παρά μόνο η τοποθέτηση μίας κλεψύδρας, για να επιστρέψουμε στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονταν οι δίκες χιλιάδες χρόνια πριν.

Αλλά και η εξαγγελία περί επέκτασης της πιλοτικής δίκης και στα πολιτικά δικαστήρια, θεωρούμε ότι γεννά σοβαρά ζητήματα, πρωτίστως λόγω της εντελώς διαφορετικής λειτουργίας της αστικής από τη διοικητική δικαιοσύνη. Η επιχειρούμενη δε, τα τελευταία χρόνια, προσπάθεια εξομοίωσής τους, μόνο βλαπτικά αποτελέσματα μπορεί να έχει, κυρίως για τα δικαιώματα των διαδίκων και την ορθή επίλυση των αστικών διαφορών.

Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό καταργείται ο προβλεπόμενος στο Σύνταγμά μας, διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων από όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμίδας και μετατρέπονται οι δικαστές των κατώτερων βαθμίδων σε απλούς διεκπεραιωτές μίας διαδικασίας, το νομικό διακύβευμα της οποίας θα έχει εκ των προτέρων κριθεί, χωρίς να μπορεί να περάσει από τη βάσανο της δικής τους κρίσης”.