Το τελικό κείμενο της Συνόδου Κορυφής: Μέχρι τον Ιούνιο η νέα Frontex για έλεγχο των συνόρων

18/12/2015 06:00
|
THESTIVAL TEAM

Μέχρι τον Ιούνιο θα δημιουργηθεί η νέα υπηρεσία που θα αντικαταστήσει τη Frontex, όπως αποφάσισαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για τη δημιουργία ενός μηχανισμού μετεγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε, και να αποφασίσει ταχύτατα ποιες χώρες προέλευσης θεωρεί ασφαλείας» αναφέρει το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η imerisia.gr, το κείμενο τονίζει ότι το Συμβούλιο καλείται να εξετάσει ταχύτατα την κατάσταση στο Αφγανιστάν αλλά και τις προτάσεις της Κομισιόν για τη δημιουργία ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Τονίζεται δε, ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επανεξετάσουν και τη Συνθήκη Σένγκεν, «Ένα εθελοντικό σχέδιο ανθρωπιστικής εισόδου» και τα ταξιδιωτικά έγγραφα επιστροφής.

Η Ολλανδική προεδρία ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2016 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο.

«Τους τελευταίους μήνες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δημιουργήσει μια στρατηγική που στοχεύει στην αναχαίτιση των πρωτοφανών εισροών μεταναστών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη» τονίζει το κείμενο, και συμπληρώνει: «Παρόλα αυτά, η εφαρμογή είναι ανεπαρκής και πρέπει να επιταχυνθεί. Για να διαφυλαχτεί η ακεραιότητα της Σένγκεν είναι απαραίτητο να ανακτηθεί ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων. Οι ανεπάρκειες, κυρίως όσον αφορά στα hotspots, την μετεγκατάσταση και τις απελάσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ταχύτατα».

Συγκεκριμένα οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί και τα κράτη-μέλη θα πρέπει ταχύτατα να:

1.Να αντιμετωπίσουν οι ελλείψεις των εξωτερικών συνόρων της Σένγκεν, ιδίως με την εξασφάλιση συστηματικών ελέγχων ασφαλείας σε σχετικές βάσεις δεδομένων και την πρόληψη χρήσης πλαστών εγγράφων.

2. Να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες στη λειτουργία των hotspots και να συμφωνηθεί ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα όταν και θα αρχίσουν να λειτουργούν και νέα hotspots. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Frontex και η EASO θα έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό.

3. Να διασφαλίσουν τη συστηματική και ολοκληρωμένη ταυτοποίηση [των μεταναστών], την καταχώρησή τους και τη λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση περιστατικών άρνησης καταχώρησης στοιχείων καθώς και τον περιορισμό δευτερογενών ροών.

4. Να υλοποιηθούν ο αποφάσεις μετεγκατάστασης. Την ίδια ώρα θα πρέπει να συμπεριληφθούν ανάμεσα στους δικαιούχους και άλλα κράτη-μέλη που πιέζονται και έχουν καταθέσει σχετικά αιτήματα.

5. Να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλιστεί την επιστροφή και ο επαναπατρισμός των ανθρώπων που δεν λαμβάνουν έγκριση να παραμείνουν, καθώς και να στηρίξει τα κράτη μέλη στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού.

6. Να βελτιωσούν τα μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων.

7. Να διασφαλίσουν την εφαρμογή και την υπηρεσιακή συνέχεια στα κάτωθι:

α) Μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι σημαντικό η ΕΕ να βοηθήσει τα μη κράτη μέλη της Ευρώπης να καταχωρούν σύμφωνα με τα πρότυπα της Ένωσης.
β) Τη Σύνοδο Κορυφής της Βαλέτα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην επιστροφή και τον επαναπατρισμό
γ) Την κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 29ης Νοεμβρίου 2015 και του Σχεδίου Δράσης ΕΕ-Τουρκίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητάμε από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER) να ολοκληρώσει τα εργασίες της για την αποδέσμευση των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ για την Τουρκία.

8. Να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το συμφωνηθέν σχέδιο μετεγκατάστασης

9. Να παρακολουθούμε στενά την εισροή μεταναστών ώστε να είναι σε θέση να αντιδράσουν γρήγορα