Το συγκεκριμένο κηδειόχαρτο.....

βρίσκεται στα προφίλ των περισσοτέρων Ελλήνων χρηστών του facebook. ''Ας είναι αιωνία η μνήμη τους!'', τονίζει η εικόνα... ''Αν ζήσουμε θα τους θυμόμαστε''...