*Του Γιώργου Χατζίκου, αστυνομικού και Υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου με τη «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» και τον Νίκο Ταχιάο

Η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, αποτελεί  δικαίωμα των πολιτών και η  καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί µία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες του Δήμου:

Η καθαριότητα είναι δείκτης πολιτισμού της πόλης και των ανθρώπων της. Μία πόλη καθαρή, πέρα από αναβαθμισμένη ποιοτικά και αισθητικά, δείχνει ότι σέβεται και προστατεύει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, καθώς επίσης προδίδει την ποιοτική και την αισθητική της ανάπτυξη

Η πόλη στην οποία ζούμε τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας πρέπει να είναι βιώσιμη και φιλική ώστε η καθημερινότητα να είναι πιο ευχάριστη και να μην επιβαρύνεται..

Η αντίληψή μας για την καθαριότητα, ανακύκλωση και προστασία του περιβάλλοντος, δεν περιορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μεταφράζεται με την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.

Η παράταξη του ΝΙΚΟΥ ΤΑΧΙΑΟΥ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ» στοχεύει να χτυπήσει το πρόβλημα των απορριμμάτων στη ρίζα του, πραγματοποιώντας οργανωμένη αποκομιδή των απορριμμάτων και εφαρμογή  συστήματος ανακύκλωσης, στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, χωροθέτησης  και χαρτογράφησης  των θέσεων των κάδων απορριμμάτων.

Με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου επιτυγχάνεται  πλήρης  αξιοποίηση του    ανθρώπινου δυναμικού και   βέλτιστη εκμετάλλευση και δρομολόγηση του στόλου των απορριμματοφόρων και ανανέωση του,  όποτε αυτή απαιτείται

Θεωρούμε ότι η  ανακύκλωση συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά και μέσω εκστρατείας  ενημέρωσης των δημοτών ξεκινώντας από τα σχολεία και μυώντας τους αυριανούς πολίτες της περιοχής στη διαδικασία, επιδιώκεται να  παγιωθεί η νοοτροπία της ορθής εφαρμογής της  ανακύκλωσης.

Αύξηση των σημείων ανακύκλωσης και εντατικοποίηση της περισυλλογής  της ανακυκλώσιμης ύλης  αποτρέποντας παράλληλα  με κάθε τρόπο την λεηλασία των κάδων από πλανόδιους ρακοσυλλέκτες.

Τοποθέτηση κάδων βιοαποβλήτων προς κομποστοποίηση (φύλλα, κλαδιά, υπολείμματα τροφών κ.α.)

Με την θεσμοθέτηση  κανόνων που θα καθορίζουν:

Συγκεκριμένες ώρες, κυρίως νυχτερινές ,για την αποκομιδή απορριμμάτων

Συγκεκριμένες ημέρες απόθεσης απορριμμάτων,  κυρίως των μεγάλων εμπορικών καταστημάτων,  ώστε να μην δημιουργείται μεγάλος όγκος σκουπιδιών και να διευκολύνεται τόσο η αποκομιδή τους,  αλλά και  η διέλευση των πεζών

Στην παράταξη του ΝΙΚΟΥ ΤΑΧΙΑΟΥ  «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ» στοχεύουμε σε μια καθαρή , όμορφη και σύγχρονη πόλη όπως αξίζει σε αυτήν και τους πολίτες της.