* Του Λάζαρου Κυρίζογλου

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης»), μέχρι 31.12.2010, η κυβέρνηση διά του υπουργού ...

Εσωτερικών, Γ. Ραγκούση, έπρεπε να προβεί στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) για την εκλογή των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) των 13 Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) της χώρας και του ΔΣ της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Ο απελθών υπουργός Εσωτερικών, μετά τις δημοτικές εκλογές, αφού έκανε σχολαστική ανάγνωση της «πολιτικής γεωγραφίας», απέστειλε το Μάρτιο του 2011 σχέδιο Π.Δ. στην ΚΕΔΚΕ για έκφραση της προβλεπόμενης γνώμης. Το σχέδιο αυτό, προϊόν ιδιοτελών - κομματικών υπολογισμών, εισάγει ένα καλπονοθευτικό εκλογικό σύστημα. Επινοήθηκε για πρώτη φορά το πληθυσμιακό κριτήριο. Ετσι ο δήμος Αθηναίων στέλνει 37 από τα 49 μέλη του Δ.Σ. στην Γ.Σ. της ΠΕΔ Αττικής, ο δήμος Θεσσαλονίκης 32 από τα 49 μέλη στη Γ.Σ. της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας, ο δήμος Καλλιθέας (Αττικής) 5 μόνον από τα 45 και ο δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης 5 από τα 33. Δεν εκπροσωπούνται 51 πλειοψηφίες και 114 μειοψηφίες πανελλαδικά.

Δημιουργούνται ουσιαστικά ΠΕΔ πρωτευουσών των Περιφερειών (Αθήνα - Θεσ/κη - Πάτρα - Ηράκλειο - Ιωάννινα κ.λπ.). Οι ΠΕΔ Αττικής και Κ. Μακεδονίας εκλέγουν στη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ (500 μίξη, 325 δήμαρχοι ex officio και 175 δημοτικοί σύμβουλοι) το 52% των δημοτικών συμβούλων. Τέτοια ΚΕΔΕ, δηλαδή των μεγαλουπόλεων, θέλουμε;

Ο απελθών υπουργός αύξησε τον αριθμό των μελών της ΠΕΔ Αττικής από 250 σε 300 χωρίς να αυξήσει τον αριθμό των μελών της Γ.Σ. της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας από 200 σε 250. Ποτέ και κανένας υπουργός δεν είχε καν διανοηθεί να καθιερώσει τέτοιο σύστημα.

Η νέα πολιτική ηγεσία (Χ. Καστανίδης, πρώην υπεύθυνος τομέα Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ, και Π. Κουκουλόπουλος, πρώην δήμαρχος και πρόεδρος ΚΕΔΚΕ) καλείται να τηρήσει όσα επί του συγκεκριμένου θέματος έχει στο παρελθόν υποστηρίξει. Να διορθώσει την επιχειρούμενη «ασχημία» Ραγκούση, εισάγοντας ένα αντιπροσωπευτικό (να στηρίζεται στον αριθμό των μελών του δημοτικού συμβουλίου και όχι στον πληθυσμό), δίκαιο, σταθερό σύστημα εκλογής, χωρίς αποκλεισμούς των μικρών παρατάξεων.

Το ΠΑΣΟΚ πανελλαδικά έχει την πλειοψηφία. Τι βουλιμία είναι αυτή που οδηγεί σε πρακτικές του «πάρ' τα όλα»; Διαφορετικά, θα επιβεβαιώσουν το «δάσκαλε που δίδασκες και νόμους δεν εκράτεις». Οψόμεθα.

 

*Ο Λάζαρος Κυρίζογλου είναι δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης

Άρθρο στον Αγγελιοφόρο