"Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε ως θέμα ημερήσιας διάταξης η έγκριση για συγχώνευση του 2ο ΓΕΛ (το σχολείο στο οποίο φοίτησα και αποφοίτησα) με το...

13 ΓΕΛ Θεσ/νίκης. Ακούστηκαν πολλά για τα οποία αισθάνομαι την ανάγκη να πω κάποια πράγματα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όφειλε, ψήφισε σε πρώτη φάση ότι είναι κατά των συγχωνεύσεων σχολείων εφόσον αυτές οι συγχωνεύσεις δε γίνονται με σκοπό τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συνθηκών των μαθητών, ειδικά στο Δήμο Θεσσαλονίκης όπου οι κτηριακές υποδομές για εκπαίδευση είναι προς ζήτηση και όχι προς προσφορά. Επί της προκείμενης συγχώνευσης: Υπάρχει (πιθανότατα) σοβαρό θέμα με την τήρηση ή μη των χωροταξικών κριτηρίων για τις εγγραφές μαθητών στα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αρμόδιος για την επίλυση αυτού του θέματος προφανώς και δεν είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και αν ισχύουν αυτές οι καταστάσεις τίθεται θέμα ικανοποίησης της συνθήκης του (25 +10%) για το πλήθος των μαθητών σε κάθε αίθουσα. 

Ζητήθηκε από την αρμόδια διεύθυνση να παρίσταται στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να καταθέσει την άποψη της και ενώ το θέμα ήταν στην ημερήσια διάταξη δεν παρέστη κανένας αρμόδιος. Από την πλευρά των σχολείων διατυπώθηκε ότι ήδη στα σχολεία υπάρχει υπεράριθμος αριθμός μαθητών σε κάθε τάξη. Ακόμα και αν υπάρχουν μαθητές που ΚΑΚΩΣ (από το χωροταξικό κριτήριο) είναι εγγεγγραμένοι δεν μπορείς από τη μία στιγμή στην άλλη να τους αλλάξεις σχολείο. Και επειδή η αρμόδια διεύθυνση προφανώς δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα διάλεξε να λείπει. Υπενθυμίζω ότι το θέμα ήταν στην ημερήσια διάταξη και είχαν ενημερωθεί να παρίστανται. Επομένως ήταν μονόδρομος να καταψηφιστεί η συγχώνευση καθώς στα σχολεία δεν χωρούσαν επιπλέον μαθητές. 

Αν υπάρχει αντίθετη άποψη, ας έρθουν να μας ενημερώσουν οι αρμόδιοι:
1) για ποιο λόγο καταρχήν ίσχυε το καθεστώς αυτό2) με ποιών εντολές υπήρχε καταστρατήγηση των χωροταξικών κριτηρίων3) πότε θα είναι σε θέση τα σχολεία να συγχωνευτούν χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητα και το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, για να ψηφίζουμε αναλόγως
Αλλά να έρθουν. Γιατί αλλιώς, εγώ τουλάχιστον θα είμαι υποχρεωμένος να ψηφίζω βάσει των υφιστάμενων συνθηκών. Το θέμα της εκπαίδευσης και της παιδείας είναι σοβαρό. Και αν αποτελεί μέτρο πίεσης προς το Υπουργείο Παιδείας για να μάθουμε τι πραγματικά συμβαίνει στην εκπαίδευση, η καταψήφιση αυτών των συγχωνεύσεων, ας είναι. Επιτέλους, ας λογοδοτήσουν κάποιοι για τα κακώς κείμενα στην πόλη μας."

*Ο Γιώργος Δημαρέλος είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης και ανήκει στην πλειοψηφούσα παράταξη "Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη"