Τόσο το iPhone όσο και το iPad προσφέρουν ένα εύχρηστο χαρακτηριστικό που ονομάζεται “Ώρα Ύπνου” για να σας βοηθήσει να αποκτήσετε τη σωστή ποσότητα ύπνου. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον τρόπο ρύθμισης του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού στο iOS.

Η ώρα του ύπνου δεν παρακολουθεί συγκεκριμένα την ποιότητα του ύπνου σας, αλλά προσφέρει κάποια χρήσιμα οφέλη, όπως το να σας δίνει υπενθυμίσεις πριν έρθει η ώρα να πάτε για ύπνο και αυτόματα ορίζει ξυπνητήρια για εσάς. Εκτός από την δυνατότητα προσαρμογής του χρονοδιαγράμματος του ύπνου σας για ορισμένες ημέρες της εβδομάδας, τα δεδομένα από τη νυχτερινή ώρα εισάγονται αυτόματα στην εφαρμογή “Υγεία”.

Πώς ρυθμίζουμε την “Ώρα Ύπνου” στο iPhone και στο iPad;

Ανοίγουμε το “Ρολόι” και επιλέγουμε στο κάτω μέρος την “Ώρα ύπνου”.

Ενεργοποιούμε την “Ώρα ύπνου” στο επάνω μέρος. Θα παρατηρήσουμε ότι η οθόνη μπροστά μας φωτίζεται και εμφανίζεται ένα ρολόι. Από τη ροδέλα του ρολογιού επιλέγουμε την ώρα που θέλουμε να ξαπλώνουμε, αλλά και την ώρα που θέλουμε να ξυπνάμε. Στη συνέχεια, πατάμε στις “Επιλογές”.

Από εδώ μπορούμε να επιλέξουμε τις ημέρες για τις οποίες θα ισχύει το πρόγραμμα ύπνου που ορίσαμε καθώς και την “Υπόμνηση ώρας ύπνου” ώστε η συσκευή να μας ειδοποιεί πως πλησιάζει η ώρα για να πάμε στο κρεβάτι μας. Μόλις ολοκληρώσουμε τις αλλαγές, επιλέγουμε “Τέλος”.