Αργότερα μέσα στον μήνα, οι χρήστες του Skype σε όλες τις πλατφόρμες, θα αποκτήσουν την δυνατότητα να καταγράφουν τις κλήσεις στις οποίες συμμετέχουν, με το σχετικό αρχείο να περιλαμβάνει τόσο ήχο όσο και βίντεο.

Το νέο χαρακτηριστικό, σύμφωνα με το gr.pcmag.com, θα είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις του Skype για Windows, macOS, iOS, Android και Linux, ενώ οι καταγραφές θα αποθηκεύονται στο cloud, προκειμένου να είναι εύκολη η προσπέλασή τους από κάθε λειτουργικό σύστημα και συσκευή.

Είναι η πρώτη φορά που η εφαρμογή αποκτά τέτοια λειτουργία, με τους χρήστες της να ζητούν συχνά κατά τα 15 χρόνια που αυτή διατίθεται, την ενσωμάτωση ενός τέτοιου χαρακτηριστικού. Όσοι χρειάζονταν κάτι τέτοιο, αναγκαστικά στρέφονταν προς τρίτα λογισμικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Σημειώστε ότι εάν κάποιος ξεκινήσει την καταγραφή μιας κλήσης στο Skype, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή θα λαμβάνουν σχετική ενημέρωση στην οθόνη τους.