Προβλήματα στη λειτουργία του Instagram παρατηρούνται εδώ και λίγη ώρα σε όλο τον πλανήτη.

Σύμφωνα με αναφορές χρηστών η εφαρμογή είτε έχει πέσει τελείως, είτε λειτουργεί πολύ αργά κάνοντας το ανέβασμα φωτογραφιών αδύνατο.

Από τα προβλήματα δεν έχουν επηρρεαστεί όλοι οι χρήστες σε χώρες, που παρατηρούνται οι μεγαλύτερες δυσλειτουργίες.