Κακοδιαχείριση από πλευράς της διοίκησης της ΠΑΕ αποκάλυψε η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής των εγκαταστάσεων της Μίκρας από το καθεστώς του Τομ Παπαδόπουλου, στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους, τον Γυμναστικό Σύλλογο.

Σύμφωνα, με την μαρτυρία της διοίκησης του Ερασιτέχνη, διαπιστώθηκε ότι η διοίκηση Παπαδόπουλου άφησε απλήρωτο τον λογαριασμό της ύδρευσης στις εγκαταστάσεις της ΠΑΕ για διάστημα ενός χρόνου, όπως και τον λογαριασμό του ρεύματος για τους τρεις τελευταίους μήνες.

Επίσης, προέκυψε οφειλή προς την εταιρεία, η οποία ανέλαβε τον ρουχισμό της ομάδας, ενώ δεν αποδίδονταν το ενοίκιο στον Ερασιτέχνη, μολονότι από πλευράς του Γ.Σ. είχε εξασφαλιστεί για την ΠΑΕ μία χορηγία ύψους 30.000 ευρώ.

Οι ιθύνοντες του Ερασιτέχνη Ηρακλή είναι πραγματικά έξαλλοι με την κατάσταση, την οποία παρέλαβαν από τη διοίκηση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παραγόντων του Ερασιτέχνη, τα γραφεία έχουν ήδη αδειάσει σε επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς η εταιρεία, από την οποία πραγματοποιήθηκε η προμήθεια υπολογιστών και άλλων προϊόντων τεχνολογίας γραφείου, δεν εξοφλήθηκε ποτέ, με συνέπεια να σπεύσει να επανακτήσει τα προϊόντα, που προμήθευσε στην ΠΑΕ.   

Πηγή: bluearena.gr