Κίνδυνο μέχρι και αφαίρεσης έξι βαθμών από το πρωτάθλημα της Football League αντιμετωπίζει η Κέρυρα, έπειτα από δύο αποφάσεις που ανακοίνωσε την Τρίτη (12/3), το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ.

Οι υποθέσεις αφορούν οφειλές στον Κύπριο Μυτίδη, ύψους περίπου 20.000 ευρώ και στον Σκοπιανό Ντιμιτρόφσκι, ύψος 12.155 ευρώ.

Για κάθε μία από τις περιπτώσεις, το Διαιτητικό Δικαστήριο επέβαλε αφαίρεση τριών βαθμών δίνοντας προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών για να εξοφληθούν οι οφειλές.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ.

Δέχεται την αίτηση του Νέστωρα Μυτίδη του Νικολάου, υπηκόου Κύπρου, επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατά της καθ’ ης η αίτηση, εδρεύουσας στην Κέρκυρα ΠΑΕ ΑΟ Κασσιόπη. Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ ης η αίτηση Π.Α.Ε. την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 28/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 608/2018 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./ Ε.Π.Ο., εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Απορρίπτει την αίτηση του Vladimir Dimitrovski του Vlatko, επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατοίκου Σκοπίων, κατά της καθ’ ης η αίτηση, εδρεύουσας στην Κέρκυρα ΠΑΕ ΑΟ Κασσιόπη, ως προς το αίτημα της ενεργοποίησης. Δέχεται κατά τα λοιπά την αίτηση. Επιβάλλει στην καθ’ ης η αίτηση Π.Α.Ε., μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, του ποσού των 12.155,30 Ευρώ πλέον τόκων, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.