Στο Λουξεμβούργοι έγινε πρόσφατα η κλήρωση των Κυπέλλων και κατά τη διάρκειά της, ο τρόπος που έβγαιναν τα μπαλάκια από την κληρωτίδα μπορεί να θεωρηθεί τουλάχιστον... ύποπτος.

Ο τύπος που έκανε την κλήρωση έπαιρνε μπαλάκια από το pot, αλλά μετά δεν δίσταζε να αλλάξει τις επιλογές του, να επιστρέφει το μπαλάκι μέσα και να πάρει άλλο!