Καταδικάστηκε από ποινικό δικαστήριο γιατρός που εξέδιδε πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις για αθλητική χρήση, όπως αποκάλυψε με δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναδινός.

Η δήλωση του κ. Συναδινού:

«Η πολιτική της κάθαρσης, με μηδενική ανοχή στη διαφθορά και στόχο την προστασία των αθλητών παίρνει σάρκα και οστά.

Σήμερα λάβαμε γνώση πρωτόδικης απόφασης ποινικού δικαστηρίου, έπειτα από ενέργειες της Γ.Γ.Α, η οποία τιμωρεί ιατρό που είχε κατηγορηθεί για πλαστογραφία μετά χρήσεως δημοσίων εγγράφων και έκδοση πλαστών ιατρικών βεβαιώσεων για αθλητική χρήση.

Η προσπάθεια που ξεκίνησε το 2015 δεν είναι αποσπασματική. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές έχουν διαβιβασθεί πολλές παρόμοιες υποθέσεις.

Το επόμενο διάστημα η πολιτική πρόληψης και υγείας των αθλητών θα ενισχυθεί με θεσμικές παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν».