Σήμερα το πρωί στις 10:00, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-Μελών της ΕΠΟ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής η Τακτική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-Μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 12η μεσημβρινή της ίδιας ημέρας, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού".