Το Κέντρο Unesco για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "EARLY CHILDHOOD CARE – ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων κινητής μονάδας ιατρικών εξετάσεων σε παιδιά ηλικίας 0-12 ετών, σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαγκαδά.

Οι εξετάσεις θα έχουν προληπτικό χαρακτήρα και θα πραγματοποιούνται από έναν παιδίατρο ο οποίος θα εξετάζει την γενική κατάσταση της υγείας των παιδιών και την οπτική τους οξύτητα και από έναν οδοντίατρο ο οποίος θα καταγράφει τη στοματική υγιεινή των παιδιών.

Στόχος του έργου είναι η παροχή εναλλακτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην προσχολική ηλικία με έμφαση στην εκπαίδευση των γονέων και την παροχή προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε παιδιά και ιδιαίτερα σε αυτά που κατοικούν σε απομονωμένες και αγροτικές περιοχές.

Το πρόγραμμα επισκέψεων για τα σχολεία του Δήμου Λαγκαδά που έχουν επιλεγεί από τους φορείς που συμμετέχουν στο έργο, έχει διαμορφωθεί ως εξής:

• Τετάρτη 18/3/2015 Δημοτικό Σχολείο Ασκού (Παιδιατρικές εξετάσεις)

• Πέμπτη 19/3/2015 Δημοτικό Σχολείο Ασκού (Οδοντιατρικές εξετάσεις)

• Δευτέρα 23/3/2015 Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου (Παιδιατρικές εξετάσεις)

• Πέμπτη 26/3/2015 Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου (Οδοντιατρικές εξετάσεις)

• Δευτέρα 30/3/2015 Δημοτικό Σχολείο Ξυλόπολης (Παιδιατρικές εξετάσεις)

• Τρίτη 31/3/2015 Δημοτικό Σχολείο Ξυλόπολης (Οδοντιατρικές εξετάσεις)

• Τετάρτη 1/4/2015 Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο Όσσας (Παιδιατρικές εξετάσεις)

• Πέμπτη 2/4/2015 Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο Όσσας (Οδοντιατρικές εξετάσεις)

Στο έργο «EARLY CHILDHOOD CARE – ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013», συμμετέχουν ως εταίροι οι:

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski– Bitola

Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια

LIFESTART- Growing and learning together

Consulting and research for early child development-ECD-COR

Όμιλος UNESCO Σερρών