Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, έως και τις 14:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης διαρροής αγωγού Φ315 στην περιοχή Γαλήνης , σε αγροτική οδό κάθετη στην Αεροδρομίου ,
του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Για τον λόγο θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή Γαλήνης, του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.