Τρεις αυτοκτονίες μέσω του διαδικτύου απέτρεψαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προληπτικών διαδικτυακών ερευνών που γίνονται από άνδρες του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος...

Συγκεκριμένα, από τις 18 Ιουνίου ως τις 10 Ιουλίου 2011, τρία άτομα έκαναν γνωστό μέσω του διαδικτύου ότι σκοπεύουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους.
Μετά από ανάλυση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών αποτυπωμάτων από τους αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ατόμων, ηλικίας 17, 23 και 27 ετών, οποίοι δήλωναν την επιθυμία τους να αυτοκτονήσουν, στέλνοντας ηλεκτρονικά μηνύματα απόγνωσης ή αναρτώντας τα, σε δημόσια θέα.
Για τη διερεύνηση του περιεχομένου των μηνυμάτων και την τελική διάσωση των ατόμων που δήλωναν πως θέλουν να αυτοκτονήσουν, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η βοήθεια άλλων χρηστών του ίντερνετ, οι οποίοι ενημέρωναν άμεσα την αρμόδια Αστυνομική Υπηρεσία, για τυχόν μηνύματα που εντόπιζαν στο διαδίκτυο.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενημερώθηκαν άμεσα οι συγγενείς των τριών χρηστών του διαδικτύου και δόθηκαν κατευθύνσεις για την ψυχολογική υποστήριξή τους.