Σοβαρές ελλείψεις του παραρτήματος Χ της ΚΟ 2009/16/ΕΚ διαπιστώθηκαν στο πλοίο Μ/V “KARAM” σημαίας Togo και επιβλήθηκε το μέτρο της κράτησης (DETENTION), κατόπιν επιθεώρησης που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του PARIS MOU από αρμόδιους επιθεωρητές της Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.