Συνεχίζονται οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία.

Με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, προάγονται στον βαθμό του υποστρατήγου, ο Λάζαρος Μαυρόπουλος και ο Γιώργος Δούβαλης.

Ο Λάζαρος Μαυρόπουλος υπηρετεί ως διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και ο Γιώργος Δούβαλης, ως διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα προάγονται, στο βαθμό του Υποστρατήγου, οι Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

1. Σανιδάς Παρασκευάς

2. Ρουτζάκης Αντώνιος

3. Μαυρόπουλος Λάζαρος

4. Κανέλλος Γεώργιος

5. Τζεφέρης Πέτρος

6. Δούβαλης Γεώργιος

7. Κοσσυβάκης Ηλίας

8. Κανακουσάκης Ιωσήφ

9. Γκαρίλας Ελευθέριος

10. Σκλάβος Σπυρίδων

11. Σπανουδάκης Νικόλαος

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων:

1. Χρήστο ΚΟΝΔΥΛΗ

2. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

3. Εμμανουήλ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

4. Γεώργιο ΠΑΠΠΑ

5. Γεώργιο ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

6. Ελευθέριο ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ

7. Κωνσταντίνο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ

8. Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟ

9. Νικόλαο ΣΚΑΡΤΣΗ

10. Λουκά ΚΡΙΚΟ

11. Λάμπρο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

12. Εμμανουήλ ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗ

13. Απόστολο ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ

14. Πασχάλη ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ

15. Ανδρέα ΜΠΑΜΠΙΛΗ

16. Σοφία ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

17. Κωνσταντίνο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

18. Χαράλαμπο ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

19. Αστέριο ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ

20. Κωνσταντίνο ΔΟΥΒΑΛΗ

21. Κωνσταντίνο ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ

22. Αντώνιο ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ

23. Ιωάννη ΛΑΣΠΑ

24. Παναγιώτη ΜΠΟΔΙΩΤΗ

25. Μιχαήλ ΤΣΑΤΣΗ

26. Νικόλαο ΤΣΕΤΣΙΚΑ

27. Γεώργιο ΛΥΜΠΙΝΑΚΗ

28. Γεώργιο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ

29. Θεόδωρο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

30. Παναγιώτη ΠΕΤΣΙΝΗ

31. Χρήστο ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ

32. Κωνσταντίνο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

33. Χαράλαμπο ΘΕΟΧΑΡΗ

34. Παναγιώτη ΠΟΥΠΟΥΖΑ

35. Χρήστο ΜΑΝΟΥΡΑ

Παράλληλα προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας,εκτός οργανικών θέσεων, οι Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

1. Αλεξόπουλος Χαράλαμπος

2. Σιορέντας Δημήτριος

3. Κοτρωνιάς Νικόλαος

4. Σδούκος Μιχαήλ

5. Ελευθεράκης Γεώργιος

6. Παπανικολάου Κωνσταντίνος

7. Δασκαλάκης Παύλος

8. Οικονομίδης Κώστας

9. Μαχαιρίδης Μιλτιάδης

10. Λάμπρου Κωνσταντίνος

11. Παπαευθυμίου Δημήτριος

12. Νίκου Πάρις

13. Τσούρας Βασίλειος

14. Κορομηλάς Δημήτριος

15. Γλυκόπουλος Γεώργιος

16. Κατέρης Γεώργιος
17. Αναγνωστάκης Ευάγγελος
18. Τσαμαδιάς Γεώργιος
19. Πετσινός Χρήστος