Μία αλιευτική παράβαση βεβαιώθηκε στο Α/Κ ''ΟΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ'' Ν.Θ. 522, πρωινές ώρες σήμερα, από στελέχη του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ελέγχου και αλιευτικής επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε στο ανωτέρω σκάφος με τον κατάπλου του στο λιμενίσκο Νέας Ιχθυόσκαλας, διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη συσκευής ERS επί αυτού (συσκευή ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών).

Από την οικεία Λιμενική Αρχή κατασχέθηκαν εκατόν ογδόντα τέσσερα κιλά (184kg) ιχθύων, τα οποία πρόκειται να δημοπρατηθούν με πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό.