Διοικητικές κυρώσεις επέβαλε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης στον ιδιοκτήτη του Ε/Π-Τ/Ρ “ΔΑΕΙΡΑ” Ν.Π. 849.

Συγκεκριμένα, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε, σήμερα το πρωί στη μαρίνα Καλαμαριάς, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, διαπιστώθηκε η ενοικίαση του σκάφους, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, χωρίς να έχει συνταχθεί και προσκομισθεί για θεώρηση στην οικεία Λιμενική Αρχή το προβλεπόμενο ναυλοσύμφωνο, κατά παράβαση του Ν. 4256/2014.