Εξήντα κιλά (60kg) αλιεύματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεσημβρινές ώρες σήμερα, ύστερα από διενεργηθέντα έλεγχο στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής.

Συγκεκριμένα κατά τον έλεγχο εντός των ψυκτικών θαλάμων Ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εξήντα (60) κιλά ιχθύες του είδους “MULLUS BARBATUS” (ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ) μικρού μεγέθους, διαστάσεων 7 έως 10
εκατοστών, κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 11 εκατοστών.

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, βεβαιώθηκε αλιευτική παράβαση κατά της ιχθυέμπορου, ενώ τα κατασχεθέντα αλιεύματα πρόκειται να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.