Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, για την τήρηση της ασφαλιστικής-εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκια αστυνομικών πραγματοποίησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Θεσσαλονίκη, Αττική και Μύκονο.

Ελέγχθηκαν συνολικά (15) καταστήματα – επιχειρήσεις, όπου σε (8) περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής και της ασφαλιστικής – εργατικής νομοθεσίας, ως ακολούθως:

Στη Θεσσαλονίκη:

• σε σνακ-μπαρ, η μη έκδοση (3) αποδείξεων συνολικής αξίας (62,50) ευρώ, η απασχόληση εργαζομένου χωρίς να είναι καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, καθώς και (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,

• σε καφέ-μπαρ, (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,

• σε καφετέρια σνακ-μπαρ, (7) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,

• σε καφέ – αναψυκτήριο, (6) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και

• σε αναψυκτήριο, (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στην Αττική:

• σε ατομική επιχείρηση, η απασχόληση (4) εργαζομένων για τους οποίους δεν επεδείχθη σχετικός πίνακας προσωπικού.

Στη Μύκονο:

• σε επιχείρηση, (2) υπάλληλοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού και

• σε καφέ-μπαρ, η απασχόληση ενός υπαλλήλου που δεν ήταν καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.

Για όλες περιπτώσεις, θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Σ.ΕΠ.Ε, Ι.Κ.Α.) για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.