Η πρώτη Τετραμερής συνάντηση Αρχηγών των Αστυνομιών της Ελλάδας, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και της π.Γ.Δ.Μ θα λάβει χώρα αύριο στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας  θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Αρχηγό της Αστυνομίας της Βουλγαρίας  Mladen MARINOV, τον Επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας Lazo VELKOVSKI και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Κρατικής Αστυνομίας της Αλβανίας  Rebani JAUPΙ, με σκοπό την ενδυνάμωση της αστυνομικής συνεργασίας.

Οι συνομιλίες στο πλαίσιο της συνάντησης θα επικεντρωθούν στα εξής θέματα:

  • αποτίμηση της παρούσας κατάστασης, αναφορικά με το οργανωμένο έγκλημα, την παράνομη μετανάστευση και την τρομοκρατία,
  • προκλήσεις, σχετικά με τη διασυνοριακή διάσταση του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως αναφορικά με τη διακίνηση ναρκωτικών, την τρομοκρατία και τα δίκτυα διακίνησης παράνομης μετανάστευσης, καθώς και
  • προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας.

Η συγκεκριμένη συνάντηση πραγματοποιείται, κατόπιν σχετικής απόφασης των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη (Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας και της π.Γ.Δ.Μ.),  στο πλαίσιο  της 2ης Τετραμερούς Υπουργικής Συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε  την 5η Οκτωβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη.