Τέσσερα κιβώτια συνολικού βάρους 28 κιλών ιχθύες του είδους «SCOMBER JAPONICUS» (κολιός) κατασχέθηκαν σήμερα νωρίς το πρωί στην Ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας.

Τα συγκεκριμένα ψάρια μικρού μεγέθους διαστάσεων 14-16 εκατοστών (κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μήκους των 18 εκατοστών) βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην Ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, ύστερα από διενεργηθέντα έλεγχο εντός ψυκτικού θαλάμου αίθουσας δημοπράτησης.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης τα ανωτέρω αλιεύματα πρόκειται να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.