Αποδείξεις αξίας ύψους περίπου μισό εκατομμυρίου ευρώ "ξέχασε" να κόψει ένας επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, όπως προκύπτει από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, στις 8 Απριλίου 2017 είχε διενεργηθεί έλεγχος σε ατομική επιχείρηση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατά τον οποίο λήφθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία (22.105) συνδρομών πελατών και οι εκδοθείσες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που αφορούσαν στα έτη 2014 και έπειτα.

Από τον περαιτέρω έλεγχο και τη διασταύρωση των παραπάνω στοιχείων, διαπιστώθηκε η μη έκδοση (8.549) αποδείξεων, συνολικής αξίας (463.855,78) ευρώ, για τις οποίες δεν αποδόθηκε Φ.Π.Α. ύψους (88.387,19) ευρώ.

Για την υπόθεση θα ενημερωθεί η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και τον περαιτέρω έλεγχο.