Αλλαγές είχαμε στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και στη Βόρεια Ελλάδα. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου...

ο μέχρι σήμερα Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Δημήτριος Παπαδόπουλος ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος.

Επίσης, νέος Αστυνομικός Διευθυντής ορίστηκε ο Υποστράτηγος Τρύφωνας Κούκιος.