Στο Γενικό Λύκειο Κασσάνδρας θα στεγαστεί προσωρινά το ΕΠΑΛ Κασσάνδρας, μέχρι οι κτιριολογικές συνθήκες επιτρέψουν την επιστροφή των μαθητών και εκπαιδευτικών στο διδακτήριο του ΕΠΑΛ.

Η λειτουργία του ΕΠΑΛ Κασσάνδρας, σε ειδικό χώρο που διέθεσε το Γ.Ε.Λ, θα είναι απογευματινή και σε ωράριο που πρόκειται να οριστεί από το Συμβούλιο των καθηγητών.

Η έναρξη των μαθημάτων ορίστηκε από την Τρίτη 29 Οκτωβρίου.

Σε σχετική της απόφαση η δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά τονίζει ότι το κτιριακό πρόβλημα του ΕΠΑΛ πρόκειται να επιλυθεί οριστικά μετά από τις απαραίτητες ενέργειες του Δήμου Κασσάνδρας.