Για την άμεση κάλυψη σημαντικών λειτουργικών αναγκών των πανεπιστημίων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους, το υπουργείο Παιδείας προχωρά σε έκτακτη χρηματοδότησή τους με το ποσό των 12.417.034,41 ευρώ για το 2019.                

«Σε συνέχεια της δέσμευσής μας κατά την τελευταία Σύνοδο Πρυτάνεων, προχωρήσαμε σε πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων της χώρας κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους» αναφέρει η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Η κ. Κεραμέως προσθέτει ότι θα είναι δίπλα στους φοιτητές, στους καθηγητές, στο διοικητικό προσωπικό και στις διοικήσεις των πανεπιστημίων με κάθε τρόπο.