Λήγει σήμερα, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές εγγραφές των φοιτητών στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είχε ανοίξει από τις 18/09 και θα παραμείνει διαθέσιμη στο κοινό μέχρι και σήμερα.

 

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας με τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Επίσης, σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι οι εγγραφέντες προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε σχολής και τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στην αντίστοιχη γραμματεία αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους.

Τέλος, όσον αφορά τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια Υπουργεία.