Επιστολή στην υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, με την οποία της γνωστοποιεί τις θέσεις της σχετικά με τη διδασκαλία των Λατινικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση απέστειλε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών(ΕΚΠΑ).

Η Σύγκλητος αποφάσισε την υιοθέτηση της ανακοίνωσης της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, από τη συνεδρία της 23ης Ιουλίου και με βάση αυτή επισημαίνει για το θέμα αυτό στην υπουργό τα εξής:

«Η Κοσμητεία και το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παρακολούθησαν στενά καθ' όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα το σοβαρότατο θέμα που ανέκυψε σχετικά με τη διδασκαλία των Λατινικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εξέταση του μαθήματος για την εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τομείς, Τμήματα, Σχολές και μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου μας με ψηφίσματα, άρθρα και δημόσιες τοποθετήσεις τους απέδειξαν περίτρανα την ανάγκη διατήρησης και αναβάθμισης του μαθήματος στο Λύκειο και στο εξεταστικό σύστημα για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δυστυχώς, η απελθούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εμμένοντας πεισματικά σε λανθασμένες αποφάσεις και αγνοώντας επιδεικτικά τις περΙ του αντιθέτου εμπεριστατωμένεςκαι τεκμηριωμένες προτάσεις και εισηγήσεις πλείστων επιστημονικών φορέων, συλλόγων και οργανώσεων, προχώρησε στον εξοβελισμό του μαθήματος των Λατινικών από τον κατάλογο των υποχρεωτικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως έχει επανειλημμένα καταδειχθεί στον δημόσιο λόγο, πρόκειται για μία απόφαση αδικαιολόγητη, ανορθολογική, αντιεπιστημονική και οπισθοδρομική, η οποία θα έχει ολέθριες συνέπειες και θα επιτείνει τον υπέρμετρο και κακώς νοούμενο ελληνοκεντρισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, θα μας απομακρύνει από το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και, ακόμη χειρότερα, θα διευκολύνει την καλλιέργεια νοσηρών και επικίνδυνων εθνικιστικών αντιλήψεων και στερεοτύπων.

Η Κοσμητεία καλεί τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνέχεια μάλιστα και των σχετικών προεκλογικών της υποσχέσεων, να προχωρήσει αμέσως στην αναθεώρηση της απόφασης αυτής, πριν από την έναρξη του νέου διδακτικού έτους, και να επαναφέρει τα Λατινικά ως υποχρεωτικό, πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εννοείται ότι στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες για την ουσιαστική ανανέωση και ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας του. Αν η εν λόγω απόφαση δεν αναθεωρηθεί αμέσως, τα Τμήματα Φιλολογίας της χώρας, αλλά και γενικότερα οι Φιλοσοφικές και Νομικές Σχολές θα δεχθούν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι δεν θα έχουν καμία απολύτως γνώση της Λατινικής. Αυτό θα επηρεάσει αρνητικά το επίπεδο των σπουδών, αλλά παράλληλα θα δημιουργήσει σε πολλά Τμήματα και πρακτικά προβλήματα, όπως ανάγκη άμεσης αναδιάρθρωσης των Προγραμμάτων Σπουδών, αύξηση αναγκών σε διδακτικό προσωπικό και αίθουσες διδασκαλίας και πολλά άλλα. Η Φιλοσοφική Σχολή ευελπιστεί ότι η έκκλησή της θα εισακουστεί και δηλώνει ότι είναι έτοιμη με το επιστημονικό δυναμικό της να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια αναβάθμισης της διδασκαλίας του μαθήματος, η οποία θα συμβάλει καθοριστικά στην πληρέστερη μόρφωση των Ελλήνων/ Ελληνίδων μαθητών/μαθητριών και στη σφυρηλάτηση της ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτισμικής τους ταυτότητας».

Πηγή: naftemporiki.gr