Στο μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας και προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων.

Δείτε εδώ τα θέματα στη Βιολογία Γενικής Παιδείας.

Δείτε εδώ τα θέματα στη Βιολογία προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.