Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ διοργανώνει το 1ο του συνέδριο με τίτλο και θεματική «Όψεις της Κρίσης: Πολιτική, Ιδεολογία, Κοινωνία».

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στις 15, 16 και 17 Μαρτίου στο κτήριο του ΚΕ.Δ.Ε.Α του ΑΠΘ από τις 10 π.μ έως τις 9 μ.μ.

Στόχος του συνεδρίου είναι να διερευνηθεί και αναλυθεί σφαιρικά και από διαφορετικά επιστημονικά πεδία η κρίση. Συνολικά θα υπάρξουν 12 διαφορετικές συνεδρίες και θα γίνουν περίπου 50 εισηγήσεις από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υπ. διδάκτορες.

Μετά το πέρας της εκάστοτε συνεδρίας θα υπάρχει δυνατότητα διατύπωσης ερωτήσεων και συζήτησης. Δυνατότητα παρακολούθησης στο συνέδριο έχουν όλες και όλοι όσοι το επιθυμούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση.»