Μετά από μια αυτοκτονία και μια απόπειρα αυτοκτονίας μαθητών, το 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης, στην Αθήνα, τελεί υπό κατάληψη.

Μεταξύ των αιτημάτων, μαθητών και καθηγητών, είναι η παρουσία ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού αλλά και τη διακριτική παρουσία των μέσων ενημέρωσης.