Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο τον Μάρτιο του 2018 ανέλαβε την προεδρία του Δικτύου European University Foundation (EUF), φιλοξενεί την επιμορφωτική συνάντηση «Open Space 2018», την οποία διοργανώνει το Δίκτυο. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου 2018, στο Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Το «OpenSpace 2018» είναι μία 3ημερη επιμορφωτική συνάντηση που απευθύνεται στο προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και, γενικότερα, σε ειδικούς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να συζητήσουν δικές τους ιδέες για καινοτόμα προγράμματα με συναδέλφους τους από όλη την Ευρώπη και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα για την υποβολή και διαχείριση προτάσεων.

Το European University Foundation (EUF) αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενεργό δίκτυο με 30 Πανεπιστήμια-μέλη από 16 χώρες. Το ΑΠΘ συμμετέχει στο EUF από το 2014, ενώ από τον Μάρτιο του 2018 και για τρία χρόνια έχει αναλάβει την Προεδρία του.

Βασική προτεραιότητα του EUF είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ισχυρού και ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Higher Education Area). Αποτελεί επίσης υπέρμαχο της αύξησης του αριθμού των μετακινούμενων φοιτητών, αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας της κινητικότητας, προτείνοντας συνεχώς νέες ιδέες και πολιτικές, ενώ έχει ηγηθεί μίας σειράς καινοτόμων προγραμμάτων ψηφιακής διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+, όπως το Erasmus Without Paper, το Online Learning Agreement και το Erasmus+ App.

Το πρόγραμμα του Open Space 2018 είναι το ακόλουθο:

-Χαιρετισμός από την Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου.

-Εισαγωγή στο EUF και το «Open Space»: Ποια είναι επίδραση των προγραμμάτων Erasmus+ στη λειτουργία των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης;

-Εισαγωγή στο Project Idea Corner και παραδείγματα προτάσεων/προγραμμάτων.

 -Πώς συμβάλλει το πρόγραμμα Erasmus+ στον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης; Μια επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στην πολιτική της ΕΕ. Εισαγωγή στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Erasmus+.

-Πώς να αναπτύξετε μία πρόταση για ένα πρόγραμμα Erasmus+: Θεωρία και διαμόρφωση ιδέας.

 -Συγγραφή προτάσεων προγραμμάτων: μία πρακτική προσέγγιση.