Με πέντε μαθήματα συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα:

- για την Μηχανική Πλοίου ΙΙ ΕΔΩ,
- για τον Προγραμματισμό Υπολογιστών ΕΔΩ,
- για τα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΔΩ,
- για την Τεχνολογία Υλικών ΕΔΩ και 
- για την Δενδροκομία ΕΔΩ.