Σε Λατινικά, Χημεία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις 2018 για τους μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιων και της Δ΄ τάξης εσπερινών Γενικών Λυκείων.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα:

- για τα Λατινικά ημερησίων ΓΕΛ ΕΔΩ,
- για τα Λατινικά εσπερινών ΓΕΛ ΕΔΩ,
- για τη Χημεία ημερησίων ΓΕΛ ΕΔΩ,
- για τη Χημεία εσπερινών ΓΕΛ ΕΔΩ,
- για τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ημερησίων ΓΕΛ ΕΔΩ και 
- για τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας εσπερινών ΓΕΛ ΕΔΩ.