Εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών Αντιπρυτάνεων θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η ψηφοφορία θα ξεκινήσεις στις 09.00 και θα λήξει στις 19.00. Θα είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με φυσική κάλπη.

Αν χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα πραγματοποιηθεί με φυσική κάλπη αύριο, ενώ αν απαιτηθεί διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, αυτή θα καθοριστεί με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Να σημειωθεί το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο θητείες, συνολικά.

Τη θέση του Πρύτανη, διεκδικούν οι:

- Στυλιανός Κατρανίδης, Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

- Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

- Λάζαρος Τριάρχου, Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Για τη θέση του Αντιπρύτανη , υποψήφιοι είναι οι:

- Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτρια Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας

- Δημήτριο Κυρκιλή, Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

- Λελούδα Στάμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

- Δημήτριο Χανδράκη, Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών